K čemu použít balíček ulem?

Balíček ulem se vkládá příkazem
\usepackage{ulem}
a budete jej potřebovat při použití kteréhokoliv z níže uvedených příkazů.

Přeškrtnutý text v LaTeXu

Jak v LaTeXu docílit, aby byl text takto přeškrtnutý? Po vložení balíčku ulem, stačí zadat příkaz
\sout{přeškrtnuté písmo}

Přeškrtaný text

Narozdíl od příkazu \stout, tento příkaz nepřeškrtne text jednoduchou čarou, ale text přeškrtá šikmými čárami.
\xout{přeškrtané písmo}

Jednoduše podtržený text

Jednoduché podtržení textu obstarává příkaz
\uuline{jednoduše podtržené písmo}

Dvojitě podtržený text

Dvojité podtržení textu obstarává příkaz
\uuline{dvojitě podtržené písmo}

Vlnovkovitě podtržený text

Vlnovkovité podtržení textu zajišťuje příkaz
\uwave{vlnovkovitě podtržené písmo}

Zpět na články s tématem LaTeX