Seminární práce: Vznik a vývoj Vesmíru

Seminární práce do čtvrtého ročníku fyziky na gymnáziu o Vesmíru. Téma je Vznik a vývoj Vesmíru. Práce rozebírá různé teorie, jak Vesmír vznikl a jak zanikne Zmiňuje se i o teorii všeho (TEO) a teorii sjednocení (GUT) (teorie supersymetrií, teorie strun a superstrun). Práce je psána nefyzikem, populárně naučným stylem, takže je jednoduchá na pochopení a postačuje znalost středoškolské fyziky. K práci patří ještě krátká prezentace, kterou rovněž přikládám. Prezentace i práce jsou ve formátu PDF pod licencí CC-BY-NC-SA 3.0.

Stáhnout seminární práci
Stáhnout prezentaci k práci Creative Commons License

Zpět na články s tématem Moje práce