Algoritmus Aho-Corasick v Haskellu

Zápočtový program do předmětu Neprocedurální programování. Požadavky byly: minimální délka 100 řádků, jazyk Prolog nebo Haskell a dobrá čitelnost. Vybral jsem si implementaci algoritmu Aho-Corasick v Haskellu pro vyhledávání více řetězců v textu. Přiložené jsou i ukázkové vstupy. Program je zveřejněn pod tříbodovou BSD licencí.

Stáhnout program

Zpět na články s tématem Programy