Testování prvočíselnosti a algoritmus Rabin-Miller

Zápočtový program do předmětu Programování 2. Úkolem bylo implementovat Rabinův-Millerův algoritmus, který testuje, zda je číslo prvočíslem, nebo číslem složeným a to pro dlouhá čísla (v programu je omezení čísla na 50 cifer). Tato verze je rozšířená o Fermatův test (rád bych v budoucnu přidal i další testy). Program je psaný v jazyce C a je k dispozici (stejně jako dokumentace) pod tříbodovou BSD licencí.

Stáhnout program i s dokumentací
Stáhnout jen dokumentaci

Zpět na články s tématem Programy