Hamiltonian cycles in hypercubes with removed vertices (bakalářská práce)

Bakalářská práce na téma Hamiltonovské kružnice v hyperkrychlích s odstraněnými vrcholy (Hamiltonian cycles in hypercubes with removed vertices) spolu s prezentací použitou k obhajobě této práce byla (spolu se státní zkouškou) zakončením studia Obecné informatiky na MFF UK. Práci vedl Mgr. Petr Gregor, Ph.D., byla ohodnocena na výbornou a podařilo se mi dokázát i nové výsledky. Spolu s originálem dávam k dispozici i revidovanou verzi zbavenou několika chyb. Práce je psána v angličtině a je k dispozici ve formátu PDF pod licencí CC-BY-NC 3.0.

Stáhnout práci (revidovaná verze)
Stáhnout práci (originál)
Stáhnout přílohy Creative Commons License
Stáhnout prezentaci

Zpět na články s tématem Texty