Osadníci z Katanu a Monte Carlo Tree Search (prezentace)

Prezentace do předmětu Herní algoritmy. Referoval jsem článek a bakalářskou práci, které se zabývaly implementací metody Monte Carlo Tree Search (MCTS) pro řešení strategické deskové hry Osadníci z Katanu. Zmínil jsem různá vylepšení a heuristiky metody MCTS (ať už pro Osadníky fungovaly dobře nebo ne), popsal jsem implementaci algoritmu, porovnávání s jinými programy a výsledky. Hlavní výsledek je, že se úspěšně podařilo napsat program hrající Osadníky z Katanu používající MCTS, který je silnější než dosavadní program JSettlers. Prezentace je ve formátu PDF pod licencí CC-BY 3.0 (vyjma obrázků, které nejsou mým dílem).

Stáhnout prezentaciCreative Commons License

Zpět na články s tématem Texty